Burdur Merkez 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi
 Başlıksız Belge

Untitled Document
Menü
Aile Hekimliği
İzlemler
Bağışıklama Faaliyetleri
Tanı ve Tedavi Hizmetleri
Misafir Hasta Muayenesi
Sağlık Kurumuna Sevk
Aile Planlaması Hizmetleri
CORONAVİRÜS HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ YA DA BİL(E)MEDİKLERİMİZ
Laboratuvar Tetkikleri
Hekim Seçme
Personelimiz
Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri
EMZİRME POLİTİKASI 12
Küçük Cerrahi Müdahele
EMZİRME POLİTİKASI MAMA KODU
Tek Hekim Raporu
MESAİ ve ESNEK MESAİ ÇALIŞMA ÇİZELGESİ
Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Histeroskopi
      

Vaginal yoldan rahim içine optik cihaz yerleştirerek distansiyon sıvıları ı aracılığıyla vajen, endoservikal kanal , uterin kavitenin ve tubaların uterin kavitedeki başlangıç kısımlarının endoskop yardımı ile incelenmesine histeroskopi denir.

Hİsteroskopi nasıl yapılır?

 

Bu amaçla kullanılan alet 3-5mm çapında bir tüp,buna bağlı ışık kaynağı ve kameradan oluşmaktadır. 0ptik cihaz rahim içerisine yavaşça yerleştirilir ve aynı zamanda içeriye karbondioksit gazı veya sıvı verilerek rahim içerisi tamamen görünür hale getirilerek monitörden izlenir.

Histeroskopi tanısal ve operatif olmak üzere iki amaçla uygulanır.

 

OFİS HİSTEROSKOPİ (TANISAL)

Tanısal  amaçlı histeroskopide kullanılan aletlerin skoplarının çapı 3mm’ye inmesi nedeni ile ameliyathane koşullarına ve genel anesteziye de gerek olmayabilir. İşlem için hasta jinekolojik muayene masasına yatar ve vajen ve rahim ağzı antiseptik sıvılarla temizlendikten sonra lokal anestezi veya intra venöz sedasyon uygulanabilir ,Bu amaçla uygulanınan histeroskopiler hastalar tarafından da izlenebilir. İşlemin tamamı ortalama 15 dakika sürmektedir. İşlem öncesinde aç olmaya gerek olmadığı gibi hemen işlem sonrasında normal yaşantıya dönmek mümkün olmaktadır.

Anormal görülen dokulardan doku örneği de alınarak tanı için patolojik incelemeye gönderilir.

 

Histeroskopi için en uygun zaman

 

Hisreroskopi için en uygun zaman düzenli adet perodu olan bir kadında adet kanamasını n bitiminden sonraki 3-5 gün içindedir.bu dönem ovulasyon öncesi dönemdir ve endometrial dokular henüz tam prolifere olmamıştır. Görüntüleme açısından en uygun zamandır.AYRICA GEBELİĞİN OLMADIĞI BİR ZAMANDIR.

Hiseroskopinin kullanım alanları

1-     İnfertilite teşhis ve yönetiminde

Uterin kavitedeki  patolojilerin infertilite ile ilgili direkt bağlantısı ve endoskopik operasyon tekniklerinin çoğu geleneksel yakalaşıma üstünlük sağlaması nedeni ile histeroskopi yapılır.

2-Anormal uterin Kanama:

Anormal uterus kanaması olan tıbbi tedaviye cevap vermeyen doğurganlığını tamamlamış35-45 yaşlarındaki hastalara  endmetrial ablasyon denilen bir tedavi uygulanabilir. Bu tedavi histerektomi opersyonuna alternatif bir yöntemdir. Histeroskopi ile rezektoskop denilen aletlerle girilip endometrium 4-5 mm kalınlığında tahrip edilir. Endometrium dokusu harap olduğu için bu işlem uygulanan hastaların bir daha çocuğu olmaz

3-Rahim içi yapışıklıkların teşhis ve tedavisinde:İnce film gibi yapışıklıklar histeroskopi sırasında sadece uterus boşluğunun sıvılarla şişirilmesi sıurasında açılabildiği gibi daha sert ve sıkı olan yapışıklıklar direkt görüntüleme sırasında kesilerek açılması sağlanır.

4-Uterusun Doğumsal anomalilerinin teşhis ve tedavisi:Uterusun içi bizzat görüntülendiği çin doğumsal anomaliler daha doğru teşhis edilirayrıca dbu anomalilerden uterin septum denen rahim boşluğunu ikiye bölen bağ dokusu histeroskopi ile tanınabilir ve kesilerek kavitenin genişlemesi sağlanabilir.

5-Endometrial poliplerin teşhis ve tedavisi:Endometrial polipler sıklıkla infertil hasta grubunda karşımıza çıkan düzensiz kanama yapan uterin kavite içinde yer alan yüzey epitelinden gelişen dokulardır. Embrionun rahim içine tutunmasında olumsuz etkileri vardır.Histeroskopi esnasında alınabilirler.

6-Sub müköz myom teşhis ve tedavisi:Endometrial submuköz myomlar da embrionun rahime tutunmasını zorlaştırır.Sub müköz myomlar da operatif histeroskopi ile alınabilir ,Klasik cerrahiye göre iyileşme daha hızlı olmaktadır.

7- Tekrarlayan İVF başarısızlıklarının araştırılmasında :Yeni bir tüp bebek denemesi öncesi yakın bir zamanda gelişmiş endometrial problemlerin teşhis ve tedavisinde.

8- Tekrarlayan düşüklerin araştırılmasında: Düşük yapan diğer nedenler ekarte edilmek suretiyle düşüğün nedeninin uterin patolojilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesinede kullanılır. 

Avantajları

1-- Tanısal amaçla kullanılan aletlerin skopların çapının 3 mm’ye kadar inmesi nedeniyle anestezi almadan histeroskopi yapılabilir.

2-- Tanısal histeroskopi de isotonik solüsyonlarının kullanılabilmesi  non iyonik distansiyon solüsyonlarının kullanımında görülebilecek komplikasyonları engellemiş olur

3- i ntrauterin patolojilerin tanı ve tedavisinde kullanılabilecek güvenilir ve kolay uygulanabilir bir tanı aracıdır. Rahim içi yapışıklıklar dolma defektleri ,polip,submüköz myom gibi patolojiler direkt olarak gözlenip aynı seansda tedavi edilebilir.

4-  Bu özellikleri nedeniyle infertilite sebebinin araştırılmasında histerosalpingografinin,yerini almıştır

Histeroskopi servikal kanal , uterin kavite ve tubaların uterin kavitedeki başlangıçlarının görülebilmesini sağlar.

Operatif (cerrahi) histeroskopi

 laparoskopi ile benzer koşullarda yapılır. Burada kullanılan optik alet ve cihaz daha kalın olduğu için rahim ağzı genişletilerek içeriye yerleştirildikten sonra uygun cerrahi işlem yapılır. Yapılan işlemin özelliğine göre 15 dakika ile 1 saat arasında sürebilir.
KOMPLiKASYONLAR

1. Uterin perforasyon (%2-3), Histeroskopide özellikle rezekteskop kullanıldığında

uterin perforasyon görülebilir ve bu durumda gastrointestinal

veya üriner sistem yaralanması da oluşabilir,

2. Kanama ve transfüzyon ihtiyacı,

3. Operasyon sırasındaki uygun olmayan pozisyona

bağlı sinir hasarı,

4. Transüretral rezeksiyon (TUR) sendromu.

5-Jinekolojik litotomi pozisyonuna bağlı

olarak, alt ekstremite nöropatileri Özellikle operasyon süresi dört saatten fazla sürerse görülebilir.

Histeroskopinin  yapılmaması gereken durumlar.
-Enfeksiyon
-Gebelik
-Şiddetli uterin kanamalar
-Uterus perforasyonu
-Uterus kanserleri

Histeroskopi Sonrası..

Histeroskopiyi takip eden birkaç günde bir miktar vajinal akıntı ve kramplar hissedilmesi normaldir. Bunun için basit ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

Histeroskopinin yapılabilmesi için rahim ağzı genişletildiğinden enfeksiyon gelişmemesi açısından cinsel ilişkiden birkaç gün kadar kaçınılmalıdır.

Genellikle bir gün içinde normal aktivitelere dönülebilir.


Tüm Hakları Burdur 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne Aittir © 2014