Burdur Merkez 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi
 Başlıksız Belge

Untitled Document
Menü
Aile Hekimliği
İzlemler
Bağışıklama Faaliyetleri
Tanı ve Tedavi Hizmetleri
Misafir Hasta Muayenesi
Sağlık Kurumuna Sevk
Aile Planlaması Hizmetleri
CORONAVİRÜS HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ YA DA BİL(E)MEDİKLERİMİZ
Laboratuvar Tetkikleri
Hekim Seçme
Personelimiz
Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri
EMZİRME POLİTİKASI 12
Küçük Cerrahi Müdahele
EMZİRME POLİTİKASI MAMA KODU
Tek Hekim Raporu
MESAİ ve ESNEK MESAİ ÇALIŞMA ÇİZELGESİ
Untitled Document Untitled Document
 Başlıksız Belge
Laboratuvar Tetkikleri

Bütçe uygulama talimatnamesinin ek8 /A da belirtilen Birinci Basamakta yapılan “Tanı ve Takip” için gerekli görülen basit görüntüleme ya da laboratuvar tetkikleridir.

Yapılan çalışmalara göre, tetkik imkânı arttıkça, hastanın birinci basamakta tutulma oranı % 96’ya kadar çıkmaktadır. Bu nedenle laboratuvar imkânları mümkün olduğunca geniş tutulur

Tanı ve takip için gerekli görülen basit görüntüleme ya da laboratuvar tetkikleri aile sağlığı merkezlerinde yapılabilir. Aile hekimlerinin istediği laboratuvar tetkikleri öncelikle halk sağlığı laboratuvarı olmak üzere müdürlüğün uygun gördüğü bir laboratuvarda yapılmaktadır. Bu laboratuvarların seçiminde iç ve dış kalite kontrol programlarının uygulanıyor olması dikkate alınmaktadır. Laboratuvar tetkik ücretleri bu iş ayrılan bütçeden karşılanmaktadır.

 

Aile Hekimi, gerekli durumlarda kan şekeri, kolesterol, idrar tetkiki, gaitada parazit ve parazit yumurtası, gaitada eritrosit ve lökosit, hematokrit, kan grubu tayini, gebelik testi ve EKG tetkiklerini yapabilir. Bu tetkiklerin hepsini veya bunun dışında gerekli gördüğü diğer tetkikleri de yaptırabilir. Bu tetkiklerin yapılması koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından da etkilidir. Bu tetkiklerin sınırlanmasında Bütçe Uygulama Talimatı esas alınır.

  1. Detaylı Laboratuar Tetkikleri:

Birinci Basamakta yapılması teknik şartların oluşmasıyla birlikte ortaya çıkan ve daha çok ikinci üçüncü basamakta uzman hekimlerce yapılması öngörülen tetkik ve görüntüleme yöntemleridir.

  1. Adli İşlemler:

Mesai saatleri ve/veya Mesai saatleri dışında yapılacak olan ölü muayenesi, defin ruhsatı düzenleme gibi yapılması gereken adli hizmetlerin tümünü kapsar. Mevzuata göre ölü muayenesi ve defin ruhsatı cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı hekimi, toplum sağlığı hekiminin bulunmadığı yerlerde aile hekimleri de ölü muayenesi yaparak gecikmeksizin defin ruhsatı verirler. Hekim bulunmayan yerlerde defin ruhsatı ilgili mevzuata göre gömme izin belgesi görevlisince veya yetkilendirilen diğer şahıslarca verilir. Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde yerinde otopsi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde otopsi mesai saatleri içerisinde, Adli Tıp Kurumu Hekimi veya Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerince veya Hastane veya nöbetçi hekimce yapılır.


Tüm Hakları Burdur 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne Aittir © 2014