Burdur Merkez 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi
 Başlıksız Belge

Untitled Document
Menü
Aile Hekimliği
İzlemler
Bağışıklama Faaliyetleri
Tanı ve Tedavi Hizmetleri
Misafir Hasta Muayenesi
Sağlık Kurumuna Sevk
Aile Planlaması Hizmetleri
CORONAVİRÜS HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ YA DA BİL(E)MEDİKLERİMİZ
Laboratuvar Tetkikleri
Hekim Seçme
Personelimiz
Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri
EMZİRME POLİTİKASI 12
Küçük Cerrahi Müdahele
EMZİRME POLİTİKASI MAMA KODU
Tek Hekim Raporu
MESAİ ve ESNEK MESAİ ÇALIŞMA ÇİZELGESİ
Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
KİŞİSEL BİLGİLERİN İSTENMESİ-ÖRNEK DİLEKÇE İLE CEVABI
      

…/…./2015

 

                                                           …… İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Dosya No  : 2000 / 0000 Esas.

 

            Sayın Müdürlüğünüz tarafından gönderilen müzekkere ile ……. Aile Sağlığı Merkezinde adıma kayıtlı bulunan dosyanız borçlusu ………. ‘nın kimlik bilgileri ve açık adresi ile kişisel bilgileri talep edilmektedir.

            Sayın Müdürlüğünüz tarafından talep edilen bilgilerin, hekimlik görevi gereği edinilen kişisel veriler kavramı kapsamında kalması, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 4. maddesi gereğince hekimlerin bu bilgileri ifşa etmesinin kanuni mecburiyet olmadıkça yasak olması ve Ceza Muhakemesi Kanununun 161/4 ve 332. maddeleri uyarınca hakim veya savcı kararı olmadan bu bilgilerin paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olması nedenleri ile hastanın kişisel verilerinin tarafınıza bildirilebilmesi hukuken mümkün değildir.

            Anılan nedenlerle Sayın Müdürlüğünüz karar ve yazısına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını rica ederim.

            Saygılarımla,

 

                                                                                         Dr.......................................

                                                                                           ……… Aile Sağlığı Merkezi

                                                                                       ….. No.lu Aile Hekimliği Birimi

 


Tüm Hakları Burdur 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne Aittir © 2014